Suomeksi

Kvalitétsprodukter i trä

Här ser ni en liten del av de arbetsskivor som vi saluför.
Dessa bilder säger ju inte hela sanningen,
man behöver se dem i verkligheten för att kunna få rätt bild av dem.

Ni kan gå in på adressen
http://www.levyvirta.fi/images/Formica-kuosit-2014.pdf
http://www.hahle.fi/laminaattitasot?category=23897240212865515

Så ser ni leverantörens sida.